VOG Aanvragen - Online Verklaring Omtrent Gedrag ...Direct en eenvoudig de Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen
VOG Aanvragen - Online Verklaring Omtrent Gedrag      ...Direct en eenvoudig de Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 
Houd er rekening mee dat we hierbij elke gebruiker van onze online services aanbevelen om onze maatregelen ter bescherming van gebruikersgegevens te inspecteren en er kennis van te nemen en om onze algemene voorwaarden te inspecteren.
Een actuele versie van onze algemene voorwaarden (algemene voorwaarden) kan te allen tijde worden bekeken onder het menu-item "Privacy & voorwaarden" op onze website www.mijnverklaring.info.
 
1. Belangrijke informatie over alle links op deze website:
 
De website van mijnverklaring.info bevat links naar externe websites en servers. Het volgende is van toepassing op alle links: mijnverklaring.info distantieert zich uitdrukkelijk van enige inhoud op externe websites, we nemen deze inhoud niet aan als onze eigen inhoud en kunnen er geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. 
Als de gebruiker links naar externe websites volgt, is dit op eigen risico en verantwoordelijkheid. mijnverklaring.info aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, in het bijzonder: noch voor de juistheid, waarheid en tijdigheid van het aangeboden tekst- en beeldmateriaal, noch voor enige schade die kan optreden, veroorzaakt door het installeren, 
downloaden of gebruiken van de informatie en software die wordt geleverd door de externe leverancier. De betreffende operator of provider is in het algemeen verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte externe websites. De externe websites die gelinkt zijn aan mijnverklaring.info werden gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen op het moment dat de link werd aangemaakt, maar regelmatig toezicht op de inhoud ervan is niet redelijk zonder redelijk bewijs. Zodra juridische schendingen bekend worden, zal mijnverklaring.info onmiddellijk handelen en deze links overschrijven.
 
Aansprakelijkheid voor alle inhoud
 
Mijnverklaring.info garandeert niet de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de pagina's, zelfs niet als we garanderen dat de inhoud van alle pagina's met de grootste zorg is samengesteld.
b. Volgens mijnverklaring.info als dienstverlener verantwoordelijk voor de inhoud van haar eigen pagina's volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG is mijnverklaring.info op geen enkele manier verplicht om verzonden en / of opgeslagen informatie van derden te controleren. 
Verplichtingen om het gebruik van dergelijke informatie te verwijderen of te blokkeren nadat kennis niet is aangetast door de algemene wetten. Aansprakelijkheid is echter alleen mogelijk na kennis van dergelijke inhoud. Zodra dergelijke schendingen bekend worden, zal mijnverklaring.info de relevante  inhoud onmiddellijk en onmiddellijk verwijderen.
 
Auteursrechten
 
Alle inhoud en werken gepubliceerd door de site-exploitant mijnverklaring.info in tekst- en beeldvorm zijn onderworpen aan het Nederlandse auteursrecht, waarbij bijdragen van derden als zodanig worden geïdentificeerd. mijnverklaring.info heeft schriftelijke toestemming nodig als het de bedoeling is dat het 
wordt gereproduceerd, gedistribueerd, bewerkt en elk ander gebruik van inhoud buiten de grenzen van het auteursrecht. Het kopiëren en downloaden van de pagina's van mijnverklaring.info is niet toegestaan.
b. mijnverklaring.info als beheerder van deze pagina's streeft er altijd naar de auteursrechten te respecteren en gebruikt altijd zelf gemaakte en licentievrije werken.
 
Algemene voorwaarden:
 
Op de mijnverklaring.info website kan de consument (hierna ook: "Gebruiker") biedt het gebruik van een betaalde verzendservice. De service wordt in heel Nederland in rekening gebracht aan natuurlijke personen ("gebruikers")
en aangeboden als een op software gebaseerde oplossing. Het aanbod is alleen gebaseerd op de volgende contractuele bepalingen.
 
§ 1. Voorwerp van het contract en sluiting van het contract
 
1.1. Het onderwerp van het contract  van mijnverklaring.info is de ontvangst, de creatie, de Vervolgens elektronisch verzenden per fax of e-mail, waarbij de verwerking van elektronische documenten en de uiteindelijke toezending van de
Bestelling.
  
1.2. Zowel mijnverklaring.info als de gebruiker gaan beide als contractpartijen wederzijdse verplichtingen. Deze zijn afhankelijk van de inhoud van het contract Overeenkomst en in aanvulling op de algemene voorwaarden van mijnverklaring.info.
 
1.3. Zodra de persoonsgegevens van de gebruiker worden doorgegeven aan mijnverklaring.info en aan de kant van er is een bevestigingsmail gestuurd naar mijnverklaring.info, maar ook of mijnverklaring.info is al begonnen met het verwerken van de
bestelling op de achtergrond het contract tussen de gebruiker en mijnverklaring.info is tot stand gekomen.
 
1.4. Een bestelling wordt door mijnverklaring.info als volgt verwerkt: Deze vindt plaats elektronische verwerking van de gegevens die door de gebruiker worden verzonden naar mijnverklaring.info. In Dit zal onmiddellijk de vorm aannemen van een
document en in overeenstemming met de interesses van de gebruiker redelijke discretie, in het bijzonder de transportkeuze van het document, hier type, Naar de middelen en route, elektronisch of per post naar de ontvanger verzonden. 
Eventuele kosten voor postbezorging zijn voor rekening van mijnverklaring.info.
 
1.5. Alle stappen vermeld en uit te voeren door mijnverklaring.info voor één De verzending van documenten is afhankelijk van de uitvoerbaarheid van de bestelling en wordt uitgevoerd zonder garantie. Een claim van de gebruiker voor vormeffectiviteit,
toegang tot het document aan de derde partij, naleving van termijnen of de invloed van mijnverklaring.info Afleverbaarheid van het document aan de gebruiker is uitgesloten.
 
1.6. De invoer van de persoonlijke gegevens van de gebruiker omvat tot stand komen Contract tussen gebruiker en mijnverklaring.info op. De regel hier is dat alleen je eigen persoon relevante gegevens voor het maken en verzenden van een document
 naar mijnverklaring.info in Bestelling kan worden gegeven.
 
1.7. Tenzij het gaat om een ​​correcte verwerking en uitvoering van een bestelling van mijnverklaring.info dient mijnverklaring.info direct * via een Adreswijziging en / of naamswijziging wordt door de gebruiker meegedeeld.
 
§ 2. Herroepingsrecht van de gebruiker
 
2.1. De gebruiker heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, binnen de wettelijke termijn 14 dagen om zijn bestelling schriftelijk te annuleren. Vrijstelling voor "digitale producten": daarnaast voor zogenaamde digitale producten
tel b.v. Bij de e-books aangeboden, digitale formulieren door mijnverklaring.info vervalt ook het herroepingsrecht Verklaring van toestemming door de koper vóór de aankoop. Zie de volgende passage waarover de Koper alvorens het desbetreffende digitale product
van mijnverklaring.info te kopen Er werd op gewezen: "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van het Herroepingsrecht. Ik bevstig deze ze hebben gelezen". Ik weet dat ik dit doormaak Instemming met het begin van de uitvoering
van het contract verlies mijn herroepingsrecht. "
 
2.2. De door mijnverklaring.info ontvangen diensten, evenals die welke door de gebruiker zijn ontvangen Voor diensten geldt een terugbetalingsverplichting na effectieve annulering. Kan hij Gebruikers van een dienst ontvangen via mijnverklaring.info niet geheel, slechts gedeeltelijk of terug te keren alleen in slechte staat, verbindt hij zich, indien nodig, een Om een ​​vergoeding te betalen. Concreet betekent dit dat de gebruiker voor de periode tot Intrekking kan niettemin zijn betalingsverplichtingen
jegens mijnverklaring.info nakomen moet. Betalingen en services als gevolg van een annulering moeten binnen 30 dagen worden gedaan Dagen moeten worden betaald, waarbij voor mijnverklaring.info de bon en voor de gebruiker de verzending is
de intrekkingsverklaring is doorslaggevend.
 
2.3. Het herroepingsrecht vervalt in geval van uitvoering van de overeenkomst is gestart voordat de annuleringsperiode was verstreken en op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker aan beide kanten is volledig voldaan.
 
Herroeping is mogelijk op onderstaand adres:
 
Mijnverklaring.info
Marinus Scholtens
Heinrich Heine-Gärten 6
40549 Düsseldorf / Duitsland
 
§ 3. Kosten
 
De gebruiker is verplicht gebruik te maken van de diensten aangeboden op de mijnverklaring.info website Betalen voor de dienst in de vorm van de contractueel overeengekomen vergoeding. Hier staat dat op het bestelformulier en op de
elektronisch verzonden factuur De vermelde prijs is doorslaggevend en omvat de wettelijke prijs BTW.
 
§ 4. Aansprakelijkheid en betalingsaanvragen
 
4.1. Mijnverklaring.info is aansprakelijk voor opzet en grove schuld. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard lichte nalatigheid * geaccepteerd, met als enige uitzondering de schending van een materiaal Vormt contractuele verplichting.
Bij lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt: Samen met het bedrag van de voorzienbare schade. Mijnverklaring.info is niet aansprakelijk voor een gegeven of niet gegeven informatie.
 
4.2. De rechten van de gebruiker kunnen niet aan derden worden overgedragen. Voor het geval dat Een betalingsaanvraag kan een juridisch en onbetwistbaar vastgestelde vordering zijn richting mijnverklaring.info.
 
4.3. Mijnverklaring.info werkt mee vanwege de heersende waarschuwingsmanie in Nederland een advocaat gespecialiseerd in internetrecht. Concreet betekent dit dat elke waarschuwing onderworpen is aan het onderzoek van onze specialist
en indien nodig worden dienstovereenkomstig gestraft. Mijnverklaring.info / 19 Maart 2020

Digitaal VOG:

Tijdbesparend

 Met behulp van de digitale formulieren voor een VOG

Veilig en betrouwbaar

Zonder wachtijden

In enkele minuten geregeld

Per post thuis geleverd

24 uur service

De screening wordt gedaan door Dienst Justis

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Mijnverklaring.info 2021