VOG Aanvragen - Online Verklaring Omtrent Gedrag ...Direct en eenvoudig de Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen
VOG Aanvragen - Online Verklaring Omtrent Gedrag      ...Direct en eenvoudig de Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijnverklaring.info. verwerkt uw persoonsgegevens met als grondslag de basis van de overeenkomst die u heeft gesloten met mijnverklaring.info. of een gelieerde organisatie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
Voorletter(s)
 
Achternaam
 
Bankrekeningnummer
 
Tenaamstelling bankrekeningnummer
 
E-mailadres
 
Organisatie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij een eventuele aanvraag van een VOG voor een persoon jonger dan 16 jaar.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
Organisatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
– Het afhandelen van de VOG Aanvraag
 
– Het afhandelen van uw betaling
 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere marketingactiviteiten
 
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 
– Organisatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
Organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
 
Persoonsgegeven Bewaartermijn Reden
 
Naam 7 jaar Administratieve verplichtingen
 
E-mailadres 2 jaar Uitvoeren werkzaamheden en marketingactiviteiten
 
Bankrekeningnummer 7 jaar Administratieve verplichtingen
 
Tenaamstelling bankrekeningnummer 7 jaar Administratieve verplichtingen
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
 
Organisatie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. mijnverklaring.info, Marinus Scholtens Heinrich Heine Gärten 6 40549 Düsseldorf / Duitsland. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt mijnverklaring.info. uw persoonsgegevens niet zonder doelmatigheid aan andere derden. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 
Mijnverklaring.info. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Organisatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vog-aanvraag.info en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mijnverkalring.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
 
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. mijnverklaring.info wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Mijnverklaring.info. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Digitaal VOG:

Tijdbesparend

 Met behulp van de digitale formulieren voor een VOG

Veilig en betrouwbaar

Zonder wachtijden

In enkele minuten geregeld

Per post thuis geleverd

24 uur service

De screening wordt gedaan door Dienst Justis

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Mijnverklaring.info 2021